Aquadyne

Kontakt oss:

Aquadyne AS
Solbråveien 41
1383 Asker

Tlf. +47 66 98 71 50
Fax +47 66 98 71 60

aquadyne@aquadyne.no

VoIP:77.40.151.181

ISO 9001 Certified 	Company

Member of Subsea Valley

noe her

 

asd

fa

sdf

asdf

asd

fa

sdf

as

dfa

sdf

 

Sonardyne

Sonardyne

Aquadyne har representert Sonardyne
International Ltd. i Norge siden 1995.

 

Sonardyne ble etablert i 1971 og er et internasjonal selskap som produserer utstyr for

undervannsnavigering, posisjonering, hydroakustisk datakommunikasjon og kontroll.

 

Sonardynes teknologi brukes bl.a. innenfor offshore oljeleting, konstruksjon, boring, hydrografisk- og

oseanografisk industri. Sonardynes løsninger har ofte satt standard.

 

Sonardynes produksjonsfasiliteter ligger syd for London i England med regionale selskaper strategisk

lokalisert rundt om i verden. Dette nettet yter service som mulig gjør rask respons ved behov.

Nødtelefon er bemannet 24-timer i døgnet alle dager i året. +44 1252 87 7600. Aquadyne er en viktig

del av dette nettet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 2013 Aquadyne AS - All rights reserved. | Contact Webmaster